Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và người đại diện của chủ đơn

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là tổ chức, cá nhân đứng tên nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và trở thành chủ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (nếu được cấp).
Chủ đơn có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình tiến hành thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ.

Đại diện chủ đơn có thể là

Là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

Là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn.

Là người khác được chủ đơn ủy quyền một cách hợp pháp