Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Chuyển nhượng đơn, văn bằng nhãn hiệu

Blog đăng ký sở hữu trí tuệ là blog tập hợp các kiến thức, bài viết mà tác giả sưu tầm được, mang ý nghĩa sưu tầm. Liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp bạn nhé !


Quy định chung về chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ

1. Chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ là việc chủ sở hữu quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Việc chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ).

 Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

1. Chủ sở hữu quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

3. Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

4. Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

5. Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

 Nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ

Hợp đồng chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

2. Căn cứ chuyển nhượng;

3. Giá chuyển nhượng;

4. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Dịch vụ của Topiclaw trong vấn đề chuyển nhượng nhãn hiệu:

Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu;
Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục tại Cục SHTT ;
Soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu;
Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký chuyển nhượng tại CSHTT;
Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với CSHTT về việc chuyển nhượng nhãn hiệu;
Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình chuyển nhượng nhãn hiệu.

Hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu:

  • Giấy uỷ quyền (mẫu gửi kèm);
  • Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
  • Thông tin của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng;