Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Mã số mã vạch hàng hoá tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch hàng hoá (MSMV). Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.

Việt Tín Chuyên tư vấn thủ tục đăng ký mã số mã vạch, cung cấp hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan NN, tiến hành nhanh các dịch vụ đăng ký mã số mã vạch.

Dịch vụ đăng kí mã số mã vạch của Việt Tín cụ thể bao gồm:
Tư vấn các quy định của pháp luật về đăng ký và sử dụng mã số mã vạch;
Tư vấn thủ tục đăng ký, sử dụng mã số mã vạch;
Tư vấn hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch;
Thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xác lập quyền sử dụng đối với mã số mã vạch cho doanh nghiệp.
Tư vấn quản lý mã mặt hàng để quản lý hàng hoá của doanh nghiệp .
 Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch bao gồm:
1. Bản đăng ký mã số mã vạch sản phẩm
2. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (có công chức).
3. Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã số mã vạch thương phẩm toàn cầu (GTIN).
4. Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam
Hồ sơ cung câp cho Coeus Việt Nam để đăng ký mã số mã vạch:
1. Giấy đăng ký kinh doanh
2. Tên danh sách sản phẩm chủ yếu
3. Giấy ủy quyền cho công ty Topiclaw Việt Nam
Thời gian làm việc:

Sau 01 ngày quý khách hàng sẽ nhận được mã số để có thể dùng sử dụng in mã số cho sản phẩm kinh doanh
Sau 20 ngày sẽ bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch chính thức.