Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Duy trì hiệu lực, gia hạn văn bằng bảo hộ

Duy trì hiệu lực, gia hạn văn bằng bảo hộ:
là đại diện trong việc cung cấp các dịch vụ về quản lý duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế và gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Trên 60% tổng lượng đơn yêu cầu duy trì hiệu lực sáng chế và gia hạn hiệu lực kiểu dáng, nhãn hiệu tại Việt Nam hàng năm được nộp thông qua đại điện luôn theo dõi chặt chẽ và kịp thời thông báo tới khách hàng các hạn nộp phí duy trì hiệu lực sáng chế và gia hạn hiệu lực kiểu dáng/ nhãn hiệu.

Với đội ngũ cán bộ tận tâm và giàu kinh nghiệm, luôn đảm bảo việc quản lý duy trì hiệu lực sáng chế và gia hạn kiểu dáng/ nhãn hiệu với chất lượng tốt nhất.

Theo dõi và cập nhật dữ liệu về hiệu lực, thông tin đăng bạ và hạn nộp phí duy trì/gia hạn để kịp thời gửi thông báo cho khách hàng và/ hoặc nộp phí duy trì hiệu lực/ gia hạn theo lệnh của khách hàng;
Tư vấn pháp lý về thủ tục duy trì hiệu lực sáng chế và gia hạn hiệu lực kiểu dáng/ nhãn hiệu;
Cung cấp dịch vụ kiểm tra thông tin liên quan phục vụ việc duy trì/ gia hạn;
Xử lý các trường hợp ngoại lệ và khôi phục hiệu lực cho các văn bằng bảo hộ bị mất hiệu lực do không nộp phí duy trì/ gia hạn.