Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Giá trị của Thư chấp thuận (Letter of Consent)

Blog đăng ký sở hữu trí tuệ là blog tập hợp các kiến thức, bài viết mà tác giả sưu tầm được, mang ý nghĩa sưu tầm. Liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp bạn nhé !


Trong quá trình thẩm định nội dung, khi một nhãn hiệu bị từ chối đăng ký do trùng hay tương tự với một nhãn hiệu của người khác có ngày ưu tiên sớm hơn hoặc đã được cấp văn bằng bảo hộ, một trong những cách để vượt qua thông báo từ chối đăng ký là xin Thư chấp thuận (Letter of Consent) từ chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng.

Trong Letter of Consent này, hai bên sẽ thỏa thuận phạm vi cho phép và nhóm sản phẩm dịch vụ mà chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng sẽ cấp phép.

Để đạt được Letter of Consent này, chủ đơn cần có quá trình đàm phán để xin chấp thuận, TopicLaw có thể hỗ trợ chủ đơn trong quá trình liên hệ, đàm phán và soạn thảo Letter of Consent giúp khách hàng.