Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu

Blog đăng ký sở hữu trí tuệ là blog tập hợp các kiến thức, bài viết mà tác giả sưu tầm được, mang ý nghĩa sưu tầm. Liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp bạn nhé !


Nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn làm, nộp và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ đã biên soạn và phát hành tài liệu "Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu".

Tài liệu hướng dẫn gồm 13 trang, được chia làm 4 phần, cụ thể là:

Phần 1: Thông tin cơ bản về đăng ký nhãn hiệu;

Phần 2: Cách làm đơn đăng ký nhãn hiệu;

Phần 3: Cách thức nộp và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu;

Phần 4: Khai thác và bảo vệ nhãn hiệu đã được đăng ký.