Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Khiếu nại đăng ký nhãn hiệu

Blog đăng ký sở hữu trí tuệ là blog tập hợp các kiến thức, bài viết mà tác giả sưu tầm được, mang ý nghĩa sưu tầm. Liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp bạn nhé !


Trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể dẫn tới các trường hợp không thống nhất trong cách vận dụng các quy định của pháp luật và các vấn đề liên quan quan, nhằm bảo đảm quyền cho doanh nghiệp trong việc đăng ký nhãn hiệu Topiclaw cung cấp dịch vụ tư vấn khiếu nại liên quan đến nhãn hiệu. Cụ thể:

Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác;
Phản đối Đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác;
Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện khiếu nại nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác;
Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục khiếu nại nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác tại Cục SHTT
Soạn thảo hồ sơ khiếu nại nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác;
Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình tại Cục SHTT;
Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình khiếu nại nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác.
Các tài liệu cần thiết:

Giấy uỷ quyền (mẫu gửi kèm);
Các giấy tờ pháp lý liên quan;