Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Việt Tín cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Việt Tín với nhiều chuyên viên chuyên tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ, chúng tôi có chuyên viên được đào tạo bài bản chính quy để tư vấn cho các bạn bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ vô hình của mình. Hãy liên hệ ngay tới chúng tôi nếu bạn muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

- Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.

- "Nhãn hiệu" là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.

- Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.        

- Với chức năng của công cụ marketing - truyền đạt tới người tiêu dùng uy tín của sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu được hình thành bởi trí tuệ mà doanh nghiệp đầu tư cho sản phẩm dịch vụ đó - nhãn hiệu được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.